Bardzo popularne hobby

Kolekcjonowanie znaczków jest bardzo popularnym hobby. Polega ona na kolekcjonowaniu nie tylko znaczków pocztowych, ale także innych obiektów, które wiążą się z filatelistyką. Można zbierać więc znaczki pocztowe, okolicznościowe datowniki czy całostki lub całości pocztowe. Zwykły datownik używany przez urzędy pocztowe jest stemplem, który pokazuje datę pozostawiając odcisk na papierze. Z okazji jednak różnych świąt czy ważnych rocznic poczta wydaje także datowniki okolicznościowe. Z kolei całostka to specjalny druk pocztowy, którym może być np. karta lub koperta. Na tym druku znajduje się wydrukowany znak opłaty, który umożliwia skorzystanie z usługi poczty. Całością pocztową może być kartka pocztowa opatrzona znaczkiem i stemplem pocztowym. Przeważnie jednak filateliści zajmują się zbieraniem znaczków. Zbieraniem znaczków zaczęto zajmować się już w wieku XIX. Wtedy było to jednak zajęcie niemal wyłącznie dzieci i młodzieży. Dopiero pod koniec XIX wieku zbieraniem znaczków zaczęły zajmować się także osoby dorosłe. W latach 20-tych XX wieku liczba osób, które zajmowały się zbieraniem znaczków znacznie wzrosła. Filateliści zbierają znaczki, które zostały już wycofane z obiegu, jak również i te znajdujące się aktualnie w obiegu. Do najcenniejszych znaczków należą oczywiście znaczki stare. Duże ceny osiągają znaczki, które zostały wydrukowane z błędami. Czasem zbieranie znaczków wymaga wydania znacznych sum.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!