Co filatelista musi wiedzieć o ząbkowaniu?

Wśród dziwnych określeń związanych z filatelistyką znajduje się pojęcie „ząbkowania”. Niestety bez specjalistycznego słownika nie będziemy w stanie dojść do właściwej definicji tego słowa. Ząbkowanie, najprościej mówiąc, to po prostu oddzielanie znaczka od reszty jego zestawu. Pojęcie to, wywodzi się zapewne od specjalnych perforacji ułatwiających owe odrywanie znaczków od arkuszy. Istnieje kilka rodzajów owych „dziurek”. Pierwszy z nich nosi nazwę grzebieniowych. Są one efektem dziurkowania w tym samym czasie jednej linii pionowej i obu rzędów poziomych. W przypadku tego rodzaju znaczków, nie możemy mówić o całkowitej symetrii. Drugim rodzajem perforacji jest perforacja liniowa. Tutaj proces dziurkowania odbywa się po kolei, rzędami, a więc najpierw w liniach poziomych, a następnie pionowych. W tym przypadku nie można w ogóle mówić o symetrii. Ostatnim rodzajem opisywanych „dziurek” jest perforacja ramkowa. Jak sugeruje sama nazwa, w tym przypadku dochodzi do tworzenia perforacji jednocześnie w liniach poziomych i pionowych, w całym arkuszu. Taki zabieg pozwala na całkowitą symetryczność. W zależności od wybranego sprzętu, pojedyncze otworki mogą być od siebie bardziej lub mniej oddalone. Ponadto, poza opisanymi trzema rodzajami, istnieją także znaczki pozbawione jakichkolwiek perforacji, tak zwane cięte. W przypadku takich, do podziału, potrzebne jest dodatkowe narzędzie, by nie uszkodzić znaczka.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!