Czym jest ekspertyza filatelistyczna

W każdej dziedzinie kolekcjonerskiej spotkać można rzeczy mniej lub bardziej wartościowe. A im więcej coś jest warte, tym więcej osób nie tylko pragnie to posiadać i odszukać, ale także sfałszować. Przed takimi zabiegami filateliści chronią się poprzez stosowanie ekspertyz filatelistycznych. Polega ona na pisemny udokumentowaniu oryginalności danego obiektu kolekcji przez eksperta w zakresie filatelistyki. Badanie obiektu filatelistycznego nie jest jednak przeprowadzane wyłącznie w celu ustalenia autentyczności. Pozwala ono także na ustalenie wartości znaczka, a więc stopnia jego zużycia i zniszczenia. Oczywiście im obiekt mniej oznaczony śladami użytkowania, tym wyższa jego cena. A jak właściwie przeprowadzana jest taka ekspertyza? Stosuje się w niej promienie ultrafioletowe, mikroskop, różnego rodzaju pomiary, zestawienie ze wzorcem, analizę: papieru, sposobu druku oraz gumy. To wszystko pozwala na dokładne określenie wartości i autentyczności znaczka. Ostatecznie ekspertyza może kończyć wystawieniem dokumentu potwierdzającego stan i wiarygodność znaczka – może być to formularz, potwierdzenie na samym walorze filatelistycznym – w formie podpisu lub pieczęci. Ekspertyzy filatelistyczne są szczególnie przydatne w przypadku zakupu nowych elementów do kolekcji z nieznanego źródła, szczególnie takiego, które wzbudza brak zaufania. Koszt takiego badania zależna jest od ewentualnej wartości znaczka.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!