Filatelista Stanisław Adamski

Kiedy rozmawiamy o filatelistyce z całą pewnością powinniśmy również przynajmniej w kilku słowach wspomnieć o znanych filatelistach. W gronie takich właśnie osób znajduje się między innymi Stanisław Adamski. To właśnie on jest współzałożycielem Krakowskiego Towarzystwa Filatelistycznego. Stanisław Adamski przyszedł na świat w roku 1888. Zmarł natomiast w roku 1975. Z wykształcenia był prawnikiem, zajmował się bankowością. Mógł on pochwalić się naprawdę niezwykle bogatą karierą filatelistyczną. Był znanym w środowisku filatelistów sędzią oraz wystawcą. Jest również autorem wielu artykułów poświęconych właśnie filatelistyce. Nie tylko brał udział w zakładaniu Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie, ale również działał w Towarzystwie Filatelistycznym, które swoją siedzibę miało we Lwowie. Wśród artykułów, które wyszły spod jego ręki znajduje się między innymi opracowanie „Polskie Znaki Pocztowe 1935, 1960 – 73”. Napisał również artykułów zatytułowany „O kasownikach lubelskich” a także „Stemple cenzury wojennej 1944 – 45”. To właśnie Stanisław Adamski był członkiem honorowym towarzystw filatelistycznych, które swoją działalność prowadziły na terenie takich miast jak Warszawa, Kraków, Toruń. Bardzo liczono się z jego osobą również w Polskim Związku Filatelistów. Odznaczono go wieloma medalami oraz nagrodami. Wśród nich znajduje się między innymi Złota Odznaka Honorowa PZF. Z całą pewnością jest to postać, którą powinien znać każdy filatelista.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!