Filatelistyka a Poczta Polska

Ważnym urzędem stymulującym filatelistykę i dbającym o wszystkich kolekcjonerów znaczków jest oczywiście placówka Poczty Polskiej. Przede wszystkim urząd pocztowy zajmuje się sprzedażą i wydawaniem znaczków. Wszystkie znaczki pocztowe przynależą dl serii i mają swoje nakłady. Zwykłe znaczki drukowane są w milionach nakładów, ale poczta wypuszcza także mniejsze serie, specjalne serie dla kolekcjonerów. Takie serie wydawane są z okazji różnych wydarzeń krajowych, Poczta Polska normalnie wprowadza je do sprzedaży i tym samym stymuluje rozwój filatelistyki. Na stronie internetowej urzędu będziemy mieć do wglądu najnowsze propozycje. Oprócz wydarzenia z okazji którego wypuszczono limitowaną edycję znaczków (np. Święto Flagi albo rocznica albo igrzyska sportowe), podaje się często autora. Ważne informacje, które zawsze się pojawiają w takim miejscu to technika wydruku (np. druk offsetowy), rodzaj papieru (np. papier fluorescencyjny), data wprowadzenia do obiegu i cena nominalna. Następnie podaje się w jakim nakładzie został wydany (np. pół miliona) oraz ile znaczków znajduje się na arkuszu sprzedażnym. Ostatnią informacją jest wydanie okolicznościowej koperty, które też bywają obiektem polowań filatelistów. Poczta Polska sprzedaje także klasery i inne akcesoria. Dba również o numizmatów, czyli kolekcjonerów monet. Na stronie internetowej można sobie zamówić swój własny personalizowany znaczek…

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!