Filatelistyka dla dzieci

Wszystkie dzieci i młodzi ludzie tworzą swoje pierwsze kolekcje. Niektóre zaczynają tworzyć pierwszy zbiór od pierwszej dostanej zabawki, chłopcy chętnie zbierają klocki, często nieświadomie. Ale dzieci gromadzą troskliwie przedmioty będąc świadomym swego działania i dążąc do tego samego, co dorośli. Mieć jak największą kolekcję rzadkich przedmiotów. Dlatego też tworzą kolekcje np. kolorowych kartek wpinanych do segregatora, kolekcjonują naklejki z gum do żucia i zabawki z czekoladek. Niektóre dzieci, często pod wpływem starszych, przejawiają fascynowanie do filatelistyki. Czy jest to dobre hobby dla dziecka? Samo zbieranie znaczków nie jest żadną przeszkodą i nie przynosi żadnych strat, za to nauczy każde dziecko kilku przydatnych w życiu cech. Przede wszystkim, każdy początkujący kolekcjoner uczy się dbać o swoją kolekcję, troszczy się o rzeczy, gdyż z każdym egzemplarzem musi obchodzić się delikatnie. Kolekcjonowanie znaczków poniekąd uczy także dyscypliny i dbania o porządek. Znaczki z końcu segregujemy i umieszczamy w klaserach w porządku, jakiego wymagają serie i tematyka naszej kolekcji. Być może, kolekcjonowanie małych obrazków rozbudzi w młodym człowieku także inne pasje, związane z rysunkami, które przedstawiają, drukiem. Rozwijanie kolekcji sprzyja także logice, tworzeniu struktur i planowaniu, kolekcja w końcu będzie się rozrastać w jakimś przemyślanym kierunku.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!