Geneza znaczków pocztowych w Polsce

Mówiąc o znaczkach pocztowych w Polsce z całą pewnością warto chociaż w kilku słowach wspomnieć o ich genezie. Znaczki nie wzięły się przecież znikąd. Już Bolesław Chrobry w roku 1003 zdecydował się na wprowadzenie na polskich ziemiach łączności pocztowej. Nie była to jednak jeszcze poczta w takiej formie, w której znamy ją obecnie. Poczta w formie zbliżonej do znanej nam z czasów współczesnych pojawiła się dopiero za czasów panowania króla Zygmunta Augusta. Była ona nawet częścią sieci pocztowej, która działała wówczas na terenie Europy. Za sprawą króla Władysława IV Wazy poczta stała się instytucją o charakterze powszechnym. Wszyscy członkowie społeczeństwa mogli z usług poczty korzystać. Król Stanisław August Poniatowski sprawił natomiast, że poczta nabrała nowoczesnego charakteru. To właśnie za jego panowania pojawiły się stemple nadawcze. Czas zaborów to podzielenie instytucji pocztowych, które działały na polskich ziemiach. W tym okresie to państwa zaborcze zajmowały się pocztą. To właśnie za sprawą państw, które władały Polska w okresie zaborów pojawiły się w Polsce pierwsze znaczki pocztowe. Stosowano znaczki jako formę opłacenia przesyłki czy listu. Po raz pierwszy znaczki w polskich ziemiach pojawiły się w roku 1860. Znaczki te obowiązywały aż do dnia, w którym upadło powstanie styczniowe. Po odzyskaniu niepodległości przez pierwsze kilka miesięcy stosowano znaczki, które obowiązywały w poszczególnych zaborach.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!