Kilka słów o znaczkach

W 1840 roku w Wielkiej Brytanii wydano pierwszy znaczek na świecie. Pierwszy znaczek świata miał kolor czarny, a jego wartość nominalna wynosiła 1 pens. Z tego powodu znaczek ten został nazwany Penny Black. Na znaczku tym znajdował się portret królowej Wiktorii. Wraz z wydrukowaniem pierwszego znaczka narodziła się filatelistyka. W Polsce pierwszy znaczek pojawił się w roku 1860. Znaczek ten wydała Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego. Zgodę na emisją pierwszego znaczka polskiego wydał namiestnik, którym w tym czasie był książę Gorczakow. Pierwsze polskie znaczki zostały wydrukowane w arkuszach, w których znajdowało się 100 znaczków. Pierwszy polski znaczek pozostawał w obiegu przez pięć lat. Nominalna wartość tego znaczka wynosiła 10 kopiejek. Znaczki drukowane są różnymi technikami drukarskimi. Mogą być wydrukowane za pomocą litografii, typografii, ale także metodą rotograwiurową lub offsetową. Znaczki zazwyczaj drukuje się na papierze, choć można spotkać także znaczki wydrukowane na srebrnej lub złotej folii. Kolekcjonowaniem znaczków zajmuje się dzisiaj bardzo wiele osób, dlatego też filatelistyka jest jednym z najbardziej popularnych hobby na świecie. Kolekcjonowanie znaczków możemy rozpocząć od zbierania znaczków, które znajdują się aktualnie w obiegu w naszym kraju. Wiele osób zbiera jednak znaczki, które zostały wycofane z obiegu. Znaczki znajdujące się w obiegu dostępne są oczywiście w urzędach pocztowych.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!