Najbardziej poszukiwane w filatelistyce

Wbrew powszechnemu zdaniu filatelistyka jest bardziej skomplikowana i rozbudowana niż mogłoby się wydawać. W kontekście najbardziej poszukiwanych elementów kolekcjonerskich niełatwo jest wskazać jednoznaczne przykłady. Zdecydowanie na wartość kolekcjonerską ma wpływ okres powstania znaczka. Im znaczek starszy, tym więcej warty. Nie jest to jednak pewna zależność – niektóre nakłady znaczków należały do tak wysokich, że spora ich ilość zachowała się do dzisiaj. Nie stanowią, więc one cennych elementów kolekcji czy rarytasów. Niemniej ważny, podczas szacowania wartości znaczka, jest materiał jego wykonania. Papierowe znaczki są rzeczą powszechną, jednak te wykonane z drogich kruszców, jak srebro czy złoto, spotykamy już rzadziej. Niewiele częściej dane jest zobaczyć nam znaczki wykonane w drewnie, na foli lub plastiku – te także możemy zaliczyć do cennych. Do najbardziej poszukiwanych w ogóle, bez względu na okres wykonania oraz materiał, można zaliczyć tak zwaną makulaturę. Pojęcie „makulatury” odnosi się do elementów kolekcjonerskich niewprowadzonych, bądź wycofanych z obiegu z powodu błędów. Szczególnie ta druga grupa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem hobbystów filatelistyki. Znaczki sfałszowane, czy też z błędami, które posiadają stempel pocztowy, są okazami najrzadszymi i poszukiwanymi bez względu na cenę. W ich przypadku także, najczęściej dochodzi do fałszerstw – nie samego znaczka, ale stempla właśnie.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!