O pierwszych znaczkach

Pierwszy znaczek w Polsce wydany został w roku 1860 na obszarze Królestwa Polskiego. Wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1860 roku zastąpił ten znaczek obowiązujące do tego dnia na terenie Królestwa znaczki rosyjskie. Na pierwszym polskim znaczku herb Królestwa Polskiego. Na znaczku znalazł się więc wizerunek dwugłowego orła rosyjskiego z białym orłem na piersi. Autorem projektu pierwszego polskiego znaczka był rytownik H. Majer. Znaczki zostały wydrukowane w ilości 3 milionów sztuk. Pierwszy znaczek polski miał wartość 10 kopiejek. Znaczek ten wycofano z obiegu w 1865 roku, w użyciu ponownie znalazły się znaczki rosyjskie. Związane to było z ograniczeniem autonomii Królestwa Polskiego po upadku powstania styczniowego. W roku 1960 znaczek ten został wydany dwukrotnie przez pocztę jako reprodukcja. Kolejna reprodukcja pierwszego znaczka na ziemiach polskich ukazała się w roku 1990. Podobnie jak w innych krajach europejskich, także w naszym kraju bardzo szybko od chwili pojawienia się pierwszych znaczków pojawili się także ich kolekcjonerzy. Już w roku 1893 w naszym kraju powstało pierwsze stowarzyszenie zrzeszające kolekcjonerów znaczków. Stowarzyszenie to nosiło nazwę „Polski Klub Filatelistów”. W 1950 roku powstał w naszym kraju, działający do dnia dzisiejszego, Polski Związek Filatelistów skupiający bardzo wielu członków w licznych związkach okręgowych, które służą swoim członkom i sympatykom wszelką pomocą.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!