Od wydania pierwszego znaczka do upowszechnienia filatelistyki

Pierwsze znaczki ludzie zaczęli zbierać z czystej ciekawości. Intrygowały ich małe skrawki papieru, które zaczęły być naklejane na listy tuż pod koniec pierwszej połowy dziewiętnastek wieku, najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem w kolejnych krajach świata, które wzięły wzór z brytyjskiej reformy pocztowej. Razem ze znaczkami zbierano również koperty i w ten sposób powstawały pierwsze kolekcje walorów pocztowych. Zbieranie znaczków miało wtedy jeszcze charakter zupełnie spontanicznej zabawy, szczególnie popularnej wśród dzieci i młodzieży, jednak z czasem filatelistyka zaczęła nabierać wymiary systematyczności. Akcent zaczęto kłaść na profesjonalny, spójny charakter kolekcji, które stawały się coraz bogatsze wraz z wprowadzaniem do obiegu kolejnych serii, projektowanych często właśnie z myślą o koneserach pięknych i oryginalnych znaczków. Zaczęły powstawać pierwsze stowarzyszenia filatelistyczne, które za cel postawiły sobie propagowanie idei kolekcjonerskich i poszerzanie wiedzy na temat poczty, znaczków i związanej z tym tematyki. Początek ubiegłego stulecia przyniósł nagły wzrost popularności filatelistyki. Liczba kolekcjonerów zaczęła rosnąć wręcz lawinowo, a zbieranie znaczków uchodziło za szlachetne i ekskluzywne hobby. Sprzyjały temu coraz liczniejsze publikacje i opracowania poświęcone znaczkom i innym walorom pocztowym. Dzisiaj filatelistyka jest pasją, którą para się grono entuzjastów.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!