Ogólnie o znaczkach

Znaczek pocztowy jest sposobem, który umożliwia wniesienie opłaty za usługę pocztową. Najczęściej jest to mały i prostokątny kawałek papieru, który przyklejamy na kopertę. Prostokąt jest najpopularniejszym kształtem znaczka pocztowego, ale nie jedynym. Można spotkać także znaczki w kształcie trójkąta, pięciokąta oraz owalne. Znaczki wykonuje się z wykorzystaniem różnych technik drukarskich. Równie różnorodny jest papier, na których znaczki są drukowane. Pierwszy znaczek został wydany w Wielkiej Brytanii w roku 1840. Ten pierwszy znaczek został wydany o nominale 1 pensa. Znaczek był koloru czarnego, a umieszczono na nim portret królowej Wiktorii. Z powodu swego koloru i wartości znaczek nazywano Black Penny. 20 lat później został wydany pierwszy znaczek polski. Znaczek ten wyemitowany został na terenie Królestwa Polskiego. Wraz z emisją polskiego znaczka narodziła się filatelistyka. Zaczynając przygodę z kolekcjonowaniem znaczków warto zapoznać się z kilkoma pojęciami używanymi przez filatelistów. Często używanym terminem jest termin arkusz sprzedażny, czyli potocznie arkusz. Określenie to oznacza arkusz zawierający określoną ilość znaczków, które otoczone są marginesem. Na marginesach tych umieszczone są czasem informacje o dacie druku znaczków. Arkusz jest formą, w której znaczki docierają do odbiorcy. Filateliści często posługują się także terminem „blok okolicznościowy”. Są to zazwyczaj 4 znaczki należące do jednego rodzaju.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!