Pierwszy znaczek pocztowych

Pierwszy polski znaczek ukazał się w roku 1860. Filateliści ten pierwszy znaczek, który wyemitowany został na ziemiach Królestwa Polskiego, nazywają „Polska nr 1”. Znaczek ten mógł być używany jedynie na przesyłkach wysyłanych na terenie Królestwa Polskiego oraz na przesyłkach wysyłanych do Rosji. Wzorem dla tego znaczka były znaczki rosyjskie. Znaczek miał nominał 10 kopiejek, wydrukowany został przez Fabrykę Stempla w Warszawie. Matrycę potrzebną do wydrukowania znaczka wykonał rytownik Banku Polskiego Henryk Majer. Znaczki te są bardzo cenionymi znaczkami przez filatelistów. Gotowi są oni zapłacić za ten pierwszy znaczek naprawdę wysoką cenę. Pierwsze znaczki Polski niepodległej pojawiły się dopiero w roku 1918. Były to znaczki poczty miejskiej Warszawy. Na znaczkach tych umieszczony został napis„Poczta Polska”. Ponieważ znaczki te były jedynie przedrukami wcześniejszych znaczków poczty Warszawy zawierały wiele błędów. Ich nakład został bardzo szybko wyczerpany, a większość nakładu została podobno wykupiona przez filatelistów. Kolejne znaczki w niepodległej Polsce zostały wydane w roku 1919. Były to znaczki przeznaczone na obszar byłego zaboru austriackiego oraz dla byłego zaboru pruskiego. Pierwsze znaczki obowiązujące na terenie całego odrodzonego państwa polskiego ukazały się w 1920 roku. Były to znaczki, za które płacono w markach. Pierwsze znaczki, za które płacono w złotówkach wydrukowano w roku 1924.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!