Podstawowe pojęcia związane z filatelistyką

Mówiąc o filatelistyce z całą pewnością warto wspomnieć o pojęciach, które się z nią wiążą. Wiele z tych pojęć powinni dokładnie znać ci, którzy zajmują się kolekcjonowaniem znaczków. Jednym z pojęć, które uznawane jest za jedno z bardziej znaczących jest pojęcie masówka. Terminem tym określa się te znaczki pocztowe, które na rynek kolekcjonerski trafiają w bardzo dużym, często wręcz milionowym nakładzie. Taki nakład skutkuje tym, że znaczki te osiągają bardzo niską cenę katalogową. Nie mają więc one większej wartości. Kolejnym istotnym terminem jest termin, który z pewnością w nieco innym znaczeniu znany jest wszystkim. Chodzi o pojęcie makulatury. W przypadku filatelistyki terminem tym określa się wszystkie te znaczki pocztowe, które z jakiegoś powodu wydrukowano w sposób nieprawidłowy. Nieprawidłowości, które spotykane są najczęściej to między innymi zalanie kolejnych odbitek farbą oraz ząbkowanie, które jest niewłaściwe. Kolejnym terminem, który z całą pewnością warto znać jest termin karta maksimum. Określa się nim walory filatelistyczne, które składają się zawsze z trzech elementów. Zawsze jest to karta ilustrowana, którą określa się mianem widokówki. Na niej nakleja się znaczek pocztowy. Na całości widnieje również stempel pocztowy, który ma charakter okolicznościowy. Z pewnością w kolekcji każdego filatelisty można znaleźć przynajmniej kilka takich kart. Niektóre z nich mogą osiągać naprawdę niezwykle wysokie ceny.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!