Polski Związek Filatelistów

Istnieje placówka, która stawia sobie za cel promowanie, rozpowszechnianie i dbanie o stan polskiej filatelistystyki. Zbieranie znaczków oraz badanie ich stało się w Polsce popularne w XIX wieku, a dokładniej w latach 60-tych XIX wieku. Znaczkowe szaleństwo pojawiło się w Polsce, a raczej w Królestwie Polskim wkrótce po wydaniu pierwszej serii polskiego znaczka, o nominale dziesięciu kopiejek. Pierwszy klub filatelistyczny powstał jednak dopiero w 1893 roku, został powołany do życia w Krakowie. Natomiast Polski Związek Filatelistów został założony w 1950 roku, działa więc już ponad 60 lat. Czym się zajmuje Związek Filatelistów? Przede wszystkim aktywizacją i popularyzacją dziedziny, jaką jest znaczkoznawstwo. PZF wydaje kilka czasopism fachowych: miesięcznik „Filatelista”, kwartalnik „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny” i lokalne biuletyny, ponieważ PZF ma filie w kilku polskich miastach. Lokalne Związki Filatelistyczne organizują w swoich miastach kluby filatelistyczne i giełdy, na których kolekcjonerzy mogą wymieniać się, kupować i sprzedawać swoje okazy. PZF ma swoje siedziby we Wrocławiu, Płocku, Toruniu, Rudzie Śląskiej, Warszawie i na Pomorzu. PZF bierze pod opiekę także dziedzinę kolekcjonerską jaką jest filumenistyka. Zajmuje się ona kolekcjonowaniem etykiet i pudełek zapałczanych. Muzeum Filumenistyczne – bo takie w Polsce istnieje – znajduje się w Bystrzycy Kłodzkiej.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!