Różnice między całością a całostką pocztową

Fachowa terminologia filatelistyczna dla zupełnego laika w tej dziedzinie często wydaje się hermetyczna i niezrozumiała. Przysłuchując się rozmowie pomiędzy filatelistami o ich wspólnej pasji można odnieść wrażenie, że posługują się jakimś zupełnie innym językiem, którego trzeba się długo uczyć. Niejasne są też różnice znaczeniowe pomiędzy niektórymi określeniami, zwłaszcza wtedy, gdy brzmią one dość podobnie. Czasami taką trudność mają nie tylko osoby zupełnie niezainteresowane zbieraniem znaczków i poznawaniem ich historii, ale nawet początkujący filateliści, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kolekcjonowaniem znaczków. Najlepszy przykład to różnica pomiędzy całostką a całością pocztową, trudna do uchwycenia dla osoby, która z filatelistyką nie miała dotąd do czynienia. Kiedy filatelista mówi o całostce pocztowej ma na myśli druk opatrzony oznaczeniem opłaty, dzięki któremu można zgodnie z ustaloną taryfą skorzystać z jakiejś usługi pocztowej. Całostką może być koperta, kartka pocztowa, a nawet blankiet telegrafu. Natomiast całość pocztowa to kompletna koperta lub karta ze znaczkiem oraz stemplami. Poza wartością kolekcjonerską całości pocztowe mają również wartość historyczną, jako dokumenty związane z ważnymi faktami z historii. Zarówno całostki, jak i całości są chętnie włączane do kolekcji filatelistycznych, ale wartościowa całość pocztowa musi być prawidłowo ostemplowana.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!