Rozwój filatelistyki w Polsce

Datę 6 stycznia 1893 roku uznaje się terminem wyznaczającym powstanie pierwszego sformalizowanego klubu filatelistów w Polsce. Co prawda „Klub Filatelistów” powstał w Krakowie, ale ponieważ był to okres zaborów, rzeczywistym miejsce ukształtowania się klubu jest teren Galicji. Pojawienie się pierwszego sformalizowanego klubu dopiero w 1893 roku nie oznacza jednak, iż przed tą datą filatelistyka w Polsce w ogóle nie istniała. Po prostu przed 6 stycznia nie zdecydowała się na żaden odnotowany rodzaj formalizacji. W rok po prawnym powstaniu grupy zaczęto wydawać czasopismo „Polski Filatelista”. Gazeta ta pełniła nie tylko rolę nośnika publikacji w formie artykułów, ale również swego rodzaju zbioru informacji, gdzie zamieszczano notki dotyczące spotkań oraz ogólnie ogłoszenia organizacyjne. „Klub Filatelistów” pełnił w tamtym czasie rolę podobną do istniejącego obecnie Polskiego Związku Filatelistów. Zajmował się, więc propagowaniem korzyści płynących z kolekcjonowania znaczków, umożliwiał rozbudowywanie zbiorów, zrzeszał istniejących hobbystów. Rozstrzygał także spory dotyczące autentyczności i oceniał wartość pieniężną danego elementu kolekcjonerskiego. „Klub Filatelistów” przekształcił się w Polski Związek Filatelistów w 1950 roku. Cztery lata później zdecydowano się na wydawanie czasopisma „Filatelista”. W roku 1955 Polski Związek Filatelistów został oficjalnie częścią Międzynarodowej Federacji Filatelistyki.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!