Słownictwo każdego filatelisty

Każdy kolekcjoner przechowuje swoje znaczki w klaserze, czyli specjalnym kolekcjonerskim albumie. Bardziej wartościowe okazy, a także takie, które umieszcza się na wystawach przechowuje się osobno, w hawidach. Hawid to osobna przegródka z jedną transparentną ścianką, w której przechowujemy znaczek lub serie. Ale znaczki to nie tylko papierki. Filateliści żywią także ciekawość dla frankatur mechanicznych, czyli znaków pocztowych, wybijanych stemplem, datownikiem. Takie frankatury odbija się bezpośrednio na przesyłce z wyznaczoną opłatą, datą i czasem napisem. Kolekcjonerzy poszukują także rzadszych znaczków z osobną historią. Są to błędnodruki, czyli pojedyncze egzemplarze, w które wkradł się chochlik drukarski. Albo takie z nadrukiem naniesionym bezpośrednio na znaczek. Nadruk zmienia charakter znaczka i całostki. Wtórnodruk jest z kolei rodzajem specjalnego dodruku serii znaczków, które wydaje się ponownie, specjalnie dla kolekcjonerów. Wtórnodruków nie używa się w celach pocztowych. Przywieszka to dodatkowe, puste pole dołączone do znaczka. Takie pustopola – przywieszki tworzą ranty na arkuszach pocztowych. Niekiedy nieoddzielne od znaczka stemplem. Znaczki umieszcza się w klaserze luźno, w przezroczystych przegródkach lub używa się do tego celu podlepki. Czyli specjalnej taśmy przylepnej. Podlepki niszczą jednak tylną część znaczka, obniżając jego wartość kolekcjonerską.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!