Ząbki ząbkom nierówne

Jedną z charakterystycznych cech znaczków pocztowych jest ząbkowanie widoczne na brzegach. Na skutek rozerwania perforacji arkusza powstają właśnie ząbki. Perforacja służy ułatwieniu odrywania znaczków z arkusza i stosowana jest od chwili, gdy wyemitowano pierwszy polski znaczek. Był on ząbkowany, podobnie jak znakomita większość współczesnych znaczków pocztowych. W zależności od tego, jaki typ perforacji zastosowano, uzyskuje się różne typy ząbkowania. Poczta Polska zmieniła rodzaj perforacji używany przy znaczkach wypuszczanych do obiegu w 1993 roku. Od tamtej pory standardem są ząbki w kształcie owalnych wcięć mających szerokość równą trzem otworom perforacyjnym. Rzadko zdarzają się znaczki nieząbkowane. Filateliści mają do swojej dyspozycji specjalny przyrząd do precyzyjnego pomiaru rozstawu ząbków w danej serii znaczków zwany ząbkomierzem. Zasadniczo stosuje się cztery rodzaje ząbkowania: ramkowe, grzebieniowe, krzyżowe oraz najrzadziej spotykane liniowe. Jeśli celem jest uzyskanie najwyższej regularności w narożach znaczków, należy zastosować ząbkowanie grzebieniowe, używając skrzyżowanych pod kątem prostym list perforacyjnych. Przy ząbkowaniu grzebieniowym pojawiają się zazwyczaj dwa naroża nieregularne, a listwa ma charakterystyczny grzebieniowy kształt umożliwiający ząbkowanie znaczków z trzech stron jednocześnie. Jeśli igły ułoży się w literę H, powstanie ząbkowanie krzyżowe.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!