Zadanie dla eksperta filatelistycznego

Kiedy hobbysta kupuje na wolnym rynku znaczek pocztowy do swojej kolekcji zakłada, że w jego rękach znalazł się oryginał. Jednak co zrobić, jeśli pojawia się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące autentyczności danego znaczka? Ma to znaczenie w przypadku walorów pocztowych o dużej wartości, unikalnych i poszukiwanych przez kolekcjonerów na całym świecie. Rynek filatelistyczny nie jest wolny od fałszerzy, którzy za swój cel postawili przechytrzenie czujnych oczu doświadczonych zbieraczy znaczków. Przerabiane są nadruki, fałszuje się stemple, a nawet ząbkowanie. Po co? Dla zysku i dla satysfakcji. Filatelistyka jest dziedziną o długiej historii i na przestrzeni lat zdążyła wypracować efektywne sposoby obrony przed fałszerzami. Jednym ze skuteczniejszych jest powołanie ekspertów filatelistycznych, których zadaniem jest sprawdzanie oryginalności znaczków oraz stanu ich zachowania. Po przeprowadzonym badaniu ekspert wydaje pisemną opinię na temat oryginalności znaczka, która stanowi gwarancje jego autentyczności. Ekspertyza filatelistyczna może zostać wydana w formie atestu, ewentualnie przez przystawienie na walorze imiennego stempla eksperta wraz z jego podpisem. Jeśli rzeczoznawca ma jakiekolwiek wątpliwości, jego obowiązkiem jest ujawnienie swoich zastrzeżeń i publikacja oficjalnego ostrzeżenia przed fałszerstwem, które ma uczulić filatelistów i ochronić ich przed zakupem podrabianych walorów.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!