Zbieranie znaczków kiedyś a teraz

Wśród rozlicznych hobby, jakimi pasjonują się ludzie, jest co najmniej kilka takich, które w chwili obecnej posiadają wprawdzie grono wiernych i oddanych pasjonatów, ale które w odniesieniu do choćby kilkunastu lat wstecz, mają ich coraz mniej. I choć ich liczba jest ciągle duża, to ze względu głównie na to, iż nie przybywa znacząco nowych fanów danej dziedziny zbieractwa, wraz z upływem czasu będzie ona coraz bardziej marginalizowana. Przykładem takiego hobby jest obecnie filatelistyka. Wśród współczesnej młodzieży naprawdę trudno znaleźć liczącą się grupę, która naprawdę interesowałaby się tym tematem. A przecież jeszcze w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a więc całkiem niedawno, było to niezmiernie popularne hobby, którym parało się mnóstwo osób. Ale wtedy były ku temu o wiele lepsze okoliczności. Przede wszystkim wysyłanie listów i kartek było czymś, co było oczywiste i każdy robił to mniej lub bardziej regularnie, bo był to podstawowy sposób komunikacji. Wraz z rozwojem technologii mobilnych, poczty e-mail ta tradycja praktycznie zanikła. A jak nie ma listów, to nie ma też okazji zbierania znaczków. A poza tym kiedyś nie było tak dużego wyboru rozmaitych możliwości spędzania wolnego czasu, jaką ma obecnie współczesna młodzież i która jest dla nich zdecydowanie bardziej interesująca.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!