Znaczki pocztowe tanie i drogie

Niektóre zbiory filatelistyczne mają wartość kolekcjonerską i historyczną, ale równocześnie stanowią dla właściciela cenna inwestycję. To kolekcje kompletowane przez wiele lat z niezwykłą staranności i składające się z rzadkich, a niekiedy wręcz unikanych walorów pocztowych, których wartości katalogowej nawet nie da się oszacować. W takich sytuacjach zazwyczaj podawana jest tak zwana cena amatorska. Cena katalogowa bynajmniej nie musi być równoznaczna z kwotą, jaką filatelista zapłaci za dany znaczek. Zdarza się, że z jakichś powodów (czasami przyczyną jest błąd w druku, który nigdy nie powtórzył się w kolejnych emisjach) cena rynkowa waloru filatelistycznego nagle skacze w górę. Związane to jest z aktualną relacją pomiędzy popytem a podażą. Decyduje również nakład. Im mniejszy jest nakład, tym znaczek w oczach pasjonatów staje się cenniejszy. Szczególne cenne są kolekcje skoncentrowane na rzadkich znaczkach, wydawanych w specjalnych krótkich seriach lub pochodzących sprzed stu lat. Niektóre z takich serii nigdy nawet nie zostają wprowadzone do obiegu pocztowego, ponieważ jedynym celem ich wydania jest zainteresowanie ofertą kolekcjonerów. Cenę znaczków oraz innych walorów filatelistycznych można poznać przeglądając katalogi. Zdecydowanie tańsze są znaczki wciąż przyklejone na wycinkach z kopert, zwłaszcza jeśli są one tak zwaną masówką krążącą w obiegu pocztowym w milionach sztuk.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!